Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

love can change the world

I'm a happy dreamer
I believe in love
I'm a happy dreamer
Guess I'm not the only one
I'm a happy dreamer
I believe in love and me
I'm a happy dreamer


I'm a happy dreamer
I believe in love
I'm a happy dreamer
Guided by the stars above
I'm a happy dreamer
I believe in love can change the world


I'm a happy dreamer
I believe in love
I'm a happy dreamer
Looking out for the sun
I'm a happy dreamer
I believe in love can change the world

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου