Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2009


Θέλω να νιώσω..
θέλω να νιώσω? 
Να δώσω? Να ζήσω? 
Να φύγω? 
Νιώθω κουρασμένος .
Η μοναξιά είναι κακός σύμβουλος φίλε αλλά όχι να θέλεις σχέση για τη σχέση .
Να είσαι  on line  μ ένα τρόπο μυστικό,   μ ένα τρόπο φυσικό η μεταφυσικό
Τότε ναι να ενωθείς 
Γιατί κουραστικά, γιατί σας παρακολουθώ να κάνετε ένα τα λάθη που  με πήγαν πίσω κι άργησα..
Βάζω τα ακουστικά, πάω βόλτα…είναι το δικό μου ναρκωτικό οι βόλτες